เตาแกลบ


เตาเผาแกลบ ไฮบีม ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี่สูงสุดในปัจจุบัน ทำให้มีประสิทธิภาพการเผาไหม้สมบูรณ์ ไม่มีเขม่าควัน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น: